Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe


Ke Pilane a Malosa,
Selo se mo Kopong, se mo Ditlhotlhe,
Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa,
Ngwale mogolo wa bo Phekwe,
Tau makunya a ga bo Phalaphala,
Phologa kwa mariteng a ditshwene,
E kunya e itlhaganela go aba,
Ya re e fitlha fa Seditlwe,
Ya bopa, ya bopa ya fitlha lentswe,
Tau ya mariri!