Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Ntlha La Kgosi Montshiwa


Re kile ra ineelela ditšhaba,
Ra ineela, ka letshego merafe;
SejaNkabo a sale mmotlana,
A sale mo tharing ya Sebodio;
Ke mmonye a tlhatlosa motho lekgabana,
A mo pega lentswe la GaKhunwana tlhogo,
A na le mmaba a ya go bolawa;
SejaNkabo a Tawana!