Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Bangwaketse


Ba ga mokgalo o thebe
Ba ga mmila go bobela
Ba ga setlhong ga se huparelwe
Ba ga heyana-heya

Ba ga pheshana ya moswagadi
E tshwarwa ke sokwe le phela
Ba ga matshaba le kgomo
Matlogela temo e le sefolela
Lo tshaba le kgomo lo gopotse kae?