Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Bakgatla


Sedibelo molelo se a shwa se a tshologa
Se re se e shwa metse e a falala
Metse e bile ya tshaba diputlela
Morula o kgoti kgolo, Bakgatla
Bana ba sefatana sa Moruleng
Barwa ntswa e jele ntswana ya yone
Dithata tsa ga Molefi a Masilo
Tse di jeleng mokgoro dia o lala.

Ke Pilane a Malosa,
Yo o lositseng maburu le Bakgatla,
Ngwale mogolo wa bo Phekwe,
Tau makunyakunya a ga bo bo Phalaphala,
Phologa kwa mariteng a ditshwene,
Gatwe e ne e kunya e itlhaganelela go aba.