Welcome to Setswana.co.za

Mmino/Music

Wedding Songs / Tsa Manyalo

Fiela

Fiela fiela fiela ngwanyana...
fiela ngwanyana
o se jele matlakaleng
...
Mmatswale ke chobolo
Chobolo ya mosadi
fiela ngwanyana
o se jele matlakaleng
...
(Moduduetso/Ululation)

Mmatswale

Mmatswale tlogela dipitsa tse
Monga tsona ke yo o fihlile
...
Mosuthelele, mosuthelele, mosuthelele, mosuthelele
Ke yo , o fihlile
...
(Moduduetso/Ululation)

Makoti

Makoti ke dinako!
Makoti wa gana naa!
Makoti ke dinako!
Makoti wa gana naa!
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti

(Bridge)

Makoti ke dinako!
Makoti wa gana naa!
Makoti ke dinako!
Makoti wa gana naa!
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti (Aowa ga ke gane!)
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti (Aowa ga ke gane!)
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti (Aowa ga ke gane!)
Makoti wa gana naa!
Wa jika jika makoti (Aowa ga ke gane!)
...
(Moduduetso/Ululation)

Dikgomo

Kgomo di tlile di tshelela
Ya bosupa e supile masupatsela
...
Nna di sa fella nkadibusa
Nna di sa fella nkadibusetsa morao
...
(Moduduetso/Ululation)

Tswang, tswang, tswang

Tswang, tswang, tswang
Le mmoneng
Ngwana o tshwana le dinaledi
Tswang, tswang, tswang
Le mmoneng
Ngwana o tshwana le dinaledi
...
Tswang, tswang, tswang (tswang, tswang, tswang)
Le mmoneng (Le mmoneng)
Tswang, tswang, tswang (tswang, tswang, tswang)
Le mmoneng (Le mmoneng)
Ngwana o tshwana le dinaledi
...
(Moduduetso/Ululation)

Segatele Mosese Ko Morago

Segatele mosese ko morago
Segatele mosese ko morago makoti
...
Aa tswe, aa tswe, aa tswe
Aa tswe, aa tswe, aa tswe makoti
...
Basadi ba ile tailareng
Basadi ba ile tailareng makoti
...
Go nyalwa ka ... ke maemo
Go nyalwa ka ... ke maemo makoti
...
(Moduduetso/Ululation)

Se mo tshwere senatla

Se mo tshwere tshwere senatla
Se mo tshwere tshwere senatla
Se mo tshwere tshwere senatla
Ngwana o tshwerwe ke se natla
...
Heita mapantsula jelle moenie worry
Ngwana o tshwerwe ke se natla
Heita mapantsula jelle moenie worry
Ngwana o tshwerwe ke se natla
...
(Moduduetso/Ululation)

Seanamarena

Ntate nthekele
Seanamarena
Ntate nthekele
Seanamarena
Ntate nthekele
Seanamarena
Kobo ya bogadi
Seanamarena
...
Ntate nthekele
Seanamarena
Ntate nthekele
Seanamarena
Ntate nthekele
Seanamarena
Kobo ya bogadi
Seanamarena
...
(Moduduetso/Ululation)

Megolokwane

Basadi
Basadi ba mo ke baloi
Batlhoka
Batlhoka le megolokwane
...
Mmalo
Mmalo mmalo mmalo mmalo
Mmalo
Mmalo mmalo mmalo mmalo
...
Mmalo
Mmalo mmalo mmalo mmalo
Mmalo
Mmalo mmalo mmalo mmalo
...
(Moduduetso/Ululation)

Difikara tsa Makoti

Difikara tsa makoti di benya
Dinaledi
Difikara tsa makoti di benya
Dinaledi
...
Naledi dinaledi di benya
Dinaledi
Naledi dinaledi di benya
Dinaledi
...
(Moduduetso/Ululation)