Welcome to Setswana.co.za

Mmino/Music

Fifi Cooper - Chechela Morago Lyrics

Fifi Cooper’s here
Super Producer raps

[Chorus]

Heh ao chechela morago
Heh ao chechela morago heh!!!
Ke manyora one now wena wena chechela morago
Heh ao chechela morago
Heh ao chechela morago heh!!!
Ke manyora one now wena wena chechela morago

[Verse 1]

Thaz why they call me first lady
I’m like a cherry on top cuz ke nna fela cheri on top
Mazothi donthi foloko Bomorepha bo samsokolo
Badiletse dibotlolo botshelo ba dikoloto
Ke Fifi Cooper ke the girl in your screen
Man Watch out baby I gonna be sicker to next year
Ke Jozi diponeng Petori dikhoneng
Ba ba boneng le ba botse ka lezothi la ko motseng
I’m ready to rip it I’m ready to kill it
Bonyora ke ko pele pele on point le a *
Ke bule ke tsene ka damn screaming God damn
Fale le fale le bale le bale ne bare
If Fifi wanna run sick o ntshale morago
Ke kakanyo ya ngwanya go tswa mo Mmabatho
Bofa ditlhako, Etla kwano tlhe ka bonako
Tloga o itagana o be ore tjo ke loilwe ke batho

[Chorus]

[Verse 2]

Ke sa re tshetsela sala jalo tsetsebale
Lere poe ya morafe na ngwanake nte ke jale (ke jale!)
Ke nathisane le botlhe manyora ame
Re dirisane re tsene re bone bale le bale (bale le bale!)
Bangwe ke bale ba bona bokgoni jwa me
Ga ba bitse leina la me go ntsenya fela le fale (fale le fale!)
Same ke same go tshwana le tuku bana
Bafwethu bana ne ba re chotlhela mabarebare (mabarebare!)
Mabane fale ditsele ne di kopane
Go supanwa ka menwana le batsana ka difane
Sebanebane o phala sebanebane
Ga re gane go lekane seo ga se mathata a me (First Lady!!!)
Dithaka tsa me di kgakala ka temana
O se lebale ke namane ga ke gaisane
Ke bogale vele ke nkane motswako ke neo yame
Heh ga se mantlwane

[Chorus]

...


{Fade}